Senior Automation Engineer

 Published 15 days ago
    
 Czech Republic
Apply Now Please mention DailyRemote when applying

Disclaimer: Before you apply, please make sure the job is legit.

Attempting to apply for jobs might take you off this site to a different website not owned by us. Any consequence as a result for attempting to apply for jobs is strictly at your own risk and we assume no liability.

Medior or Senior SET (Software engineer in test) - CZECH: 

  

Hledáme člověka do našeho QA týmu! Děláme na komplexním ekosystému, který spojuje zákazníky po celém světě se zákaznickou péčí a umožňujeme jim tam řešit jejich problémy skrze jakýkoli digitální kanál (Whatsapp, FB, IG, Twitter, Line, atd.) Jsme pořád start-upem s korporátem, co nám kryje záda. V ČR je nás 60 rozdělených do několika agilních týmů, po světě 7K. V pražské pobočce nás je v QA týmu pět, včetně tebe. Naše týmy jsou self-organised. Budeme rádi, když i ty sám/a to oceníš. 

 

Co očekáváme:  

 • Zkušenosti 3 roky na pozici automation engineer (alespoň 1 rok v Javascriptu)
 • Zkušenosti alespoň 1 rok testovaní API / Backend
 • Znalost práce s pipeline
 • Technologie, které využíváme a znalost oceníme: 
 • Playwright (live programing)
 • Javascript / Typescript
 • Jenkins, YAML a Ansible
 • ES a Kibana
 • AWS
 • GitHub/Git
 • Jira / Confluence / X-Ray

 

 Dodržujeme best practises: 

 • Code Review
 • Continuous integration
 • Weekly sprints
 • Agile

 

Co tě čeká: 

 • Psaní testů v Playwright zvláště v oblasti backendového testování (vyzkoušíme si na pohovoru) 
 • Integrace automatických testů na další prostředí 
 • Konzultace s vývojáři nad technickým stavem aplikace 
 • Manuální testování 4x v roce v rámci regresních testů, dle připravených scénářů 
 • Zábava a denní komunikace jak v češtině, tak v angličtině, so you need to be able to switch to English any time.

 

 

Senior Automation Engineer (English):

 

So, what’s the role all about? 

We are looking for someone to join our QA team! We are working on a complex ecosystem that connects customers around the world with customer care and allows them to resolve their issues through any digital channel (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, etc.). We are still a start-up with a corporation backing us up. In the Czech Republic, there are 60 of us divided into several agile teams, and worldwide, we are 8,500 +. In the Prague branch, there are five of us in the QA team, including you. Our teams are self-organized. We would appreciate it if you value that as well. 

 

Have you got what it takes? 

 • 3 years of experience as an automation engineer (at least 1 year with JavaScript)
 • At least 1 year of experience in API / Backend testing
 • Knowledge of working with pipelines
 • Technologies we use and appreciate knowledge of:
 • Playwright (live programming)
 • JavaScript / TypeScript
 • Jenkins, YAML, and Ansible
 • Elasticsearch and Kibana
 • AWS
 • GitHub/Git
 • Jira / Confluence / X-Ray

 

We adhere to best practices: 

 • Code Review
 • Continuous integration
 • Weekly sprints
 • Agile

 

What awaits you: 

Writing tests in Playwright, especially in backend testing (we'll test this in the interview) 

Integration of automated tests into other environments 

Consulting with developers about the technical state of the application 

Manual testing four times a year as part of regression testing, according to prepared scenarios 

Fun and daily communication in both Czech and English, so you need to be able to switch to English at any time.

 

 

What’s in it for you?

NICE-FLEX! 

At NICE, we work according to the NICE-FLEX hybrid model, which enables maximum flexibility: 2 days working from the office and 3 days of remote work, each week. Naturally, office days focus on face-to-face meetings, where teamwork and collaborative thinking generate innovation, new ideas, and a vibrant, interactive atmosphere. 

 

Requisition ID: 4477. 

Reporting into: Manager, Engineering. 

Role Type: Individual Contributor. 

  

#LI-Hybrid 

 

Ace Your Job Interview

Read our advice on how to answer the most common interview questions.