Possible expired job

This job was posted a month ago and may be expired now. If that's the case, you can browse similar jobs here. Apologies for the inconvenience.

Android Developer

Apply for this position Please mention DailyRemote when applying
Posted a month ago Worldwide Salary undisclosed
Before you apply - make sure the job is legit.

Attempting to apply for jobs might take you off this site to a different website not owned by us. Any consequence as a result for attempting to apply for jobs is strictly at your own risk and we assume no liability.

Job Description

íká ti nco clean architecture nebo Rx? Rád/a se dlíš o zkušenosti se svými kolegy a umíš je technologicky vést? Pokud chceš vyvíjet moderní aplikace nejen pro smartphony, ale teba i pro hodinky, robotické hraky a jiné smart gadgets, baví t architektura nebo vedení lidí, ozvi se nám.Jsme mobilní - naše týmy vzájemn spolupracují v Praze, Brn i Bratislav. Ke kterému se pidáš ty?

Co t v této roli eká?

 • budeš vyvíjet Android aplikace, které pouívají statisíce a milióny lidí
 • pevezmeš odpovdnost za technickou analýzu a vývojové ešení
 • v Praze t eká nový projekt na zelené louce na vývoj mobilní banky
 • dle zkušeností máš monost pejít k návrhu architektury nebo zajištní odborného rozvoje týmu
 • rádi si sami testujeme, otestování svené aplikace proto pjde také za tebou
 • souástí tvé práce bude i tvorba dokumentace

Jaké znalosti a zkušenosti u nás zúroíš?

 • získáš monost zúroit své znalosti Android Studio a Gradle (modularizace aplikací; Gradle Kotlin DSL výhodou)
 • uvítáme tvoji praktickou znalost Kotlinu (jako hlavní jazyk) a Javy
 • orientuješ se v nativní Android SDK a de facto standardních knihovnách (Android Jetpack, Material Components, dále nap. Room, OkHttp, Retrofit, Moshi aj.)
 • máš zkušenosti s tvorbou objektov orientovaného návrhu aplikace
 • zaboduješ zkušenostmi s aplikováním dependency injection (Dagger nebo Koin)

Výhodou, nikoliv nutností:

 • zajímáš se o automatizované testování Android aplikací (JUnit 4/5, KotlinTest, Spek, Espresso + Mockito, Mockk nebo jiné)
 • zkušenost s moderním asynchronním programováním (RxJava/LiveData a/nebo coroutiny) ti bude výhodou
 • máš zájem o architekturu mobilních aplikací (nap. MVVM, MVI, Clean architecture aj.)
 • meš vyuít svoji zkušenost s multiplatformním Kotlinem a/nebo Kotlin/Native
 • potší nás tvoje zkušenost s Kotlinx Serialization a/nebo Ktor frameworkem
 • zaboduješ zkušeností s continuous integration (Jenkins a/nebo GitLab, pípadn jiné)
 • orientuješ se ve funkcionálním programování
 • máš za sebou zkušenost s publikováním aplikací do Google Play
 • znalost souvisejících platforem (Wear OS, Android TV aj.)
 • máš zkušenost s Firebase, TensorFlow, ARCore
 • skvle ovládáš eštinu/slovenštinu, komunikuješ anglicky na pokroilé úrovni

Co ti nabízíme?

 • píjemné pracovní prostedí a stabilní zázemí dobe prosperující eské IT firmy, psobící na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci s moností realizace vlastních nápad a píleitostmi se stále uit nové vci a pístupy
 • u nás máš monost ovlivovat své smrování ve firm
 • kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • v Cleverlance získáš ve svém rozvoji kvalitní podporu i díky bohaté nabídce interních a externích školení
 • nabízíme ti benefity jako jsou píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuku AJ/NJ/RJ, MultiSport kartu, sick days, píspvek na stravné, eká t tu spousta firemních akcí, zázemí moderních kanceláí na Palmovce v blízkosti stanice metra s kvalitním vybavením i pro sportovce a milovníky jídla a kávy, po vzájemné dohod u vybraných projekt monost ásteného home office, a další